Forse toename zonne-energie

Uit zeer recente cijfers van de brancheorganisatie Netbeheer Nederland blijkt dat bedrijven en particulieren gezamenlijk steeds meer zonne-energie genereren. In het afgelopen jaar is de hoeveelheid zonvermogen zelfs nagenoeg verdubbeld. Bij deze brancheorganisaties zijn de gezamenlijke energiebeheerders binnen Nederland aangesloten. Zij registreren per energiebron hoeveel vermogen er in totaal in Nederland wordt opgewekt.

Zo is tussen juli 2013 en beging april van dit jaar het aantal megawatt dat door, inmiddels meer dan 160.000, zonnepaneelinstallaties is geproduceerd toegenomen van 347 megawatt naar 651 megawatt.

Promotieprojecten zonne-energie

Deze forse toename is volgens Netbeheer Nederland te danken aan de gezamenlijke promotieprojecten voor zonne-energie. Hierin wordt het publiek gestimuleerd om in duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen te investeren. Het hiervoor genoemde aantal van ruim 160.000 zonnepaneelinstallaties is overigens waarschijnlijk nog niet eens het werkelijke totaalaantal, want zowel bedrijven als particulieren moeten hun installaties eerst zelf aanmelden en zullen dat niet altijd doen. De brancheorganisatie schat in dat 80 a 90 % van de huidige zonnepanelen officieel is geregistreerd.

Projecten in Oost Nederland

De onlangs bekendgemaakte cijfers geven bovendien de regionale spreiding weer. De meeste duurzame energie wordt geproduceerd in het (zuid) oosten van ons land, met Salland als topper. De oorzaak is waarschijnlijk niet de aanwezigheid van meer zonuren in deze regio, maar de start van een aantal grote energieprojecten. Zo maken veel agrarische bedrijven gebruik van duurzame energie installaties op hun erf. Tevens zijn in Salland projecten opgezet waarbij asbest daken worden vervangen door nieuwe daken met geïntegreerde zonnepanelen.