Subsidie

Voor bestaande woningen die op 1 januari 2006 op het distributienet zijn aangesloten, zal in 2014 zoals in 2013 een premie van 6 € per m² gelden voor wie zijn spouwmuur laat vullen en een premie van 15 € per m² voor gevelisolatie. Nieuw is wel dat er voor deze premies geen plafonds meer gelden.

De premie van 12 € per m² voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas en de premie van 15 € per m² voor de vervanging van dubbel glas door hoogrendementsglas blijven eveneens bestaan. Maar wanneer beglazing inclusief raamwerk wordt vervangen in combinatie met de isolatie van de muren komt er een veel hogere zogenaamde ‘combipremie’: 48 € per m² met een plafond van 1.680 € voor de vervanging van enkel glas en 60 € per m² met een plafond van 2.100 € voor de vervanging van dubbel glas.

Voor wie in 2014 een bouwaanvraag voor een nieuwe woning of een nieuw appartement indient, krijgt enkel nog een premie als het E-peil 40 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie 1.800 € met een toeslag van 50 € per punt minder dan 40 en voor een nieuw appartement 800 € met een toeslag van 30 € per punt minder. Wie in 2014 een zonneboiler en/of een warmtepomp plaatst, kan nog een premie krijgen voor een recente woning. De stedenbouwkundige vergunning hiervoor moet wel voor 1 januari 2014 zijn aangevraagd.